Strona główna
  dyplom w konkursie recytatorskim wzór

winniczek portal

 • . w załączniku znajdują się wzory dyplomów i podziękowań dla uczestników. Konkursów literackich, recytatorskich czy ortograficznych.
 • V edycja Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Zbigniewa Herberta. Zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do Konkursu (wzór w załączeniu) do. Laureaci otrzymają nagrody a wszyscy uczestnicy i nauczyciele pamiątkowe dyplomy.
 • Iv krakowski konkurs recytatorski powiększod 28 stycznia 2007 do 16 marca 2007. Organizatorzy Eliminacji Rejonowych nie przewidują nagród rzeczowych, wszyscy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Wzór Protokołu w załączniku).
 • Nagrody i dyplomy wręczane uczniom zabezpiecza Dyrekcja Szkoły. ix. wzÓr karty zgŁoszenia ucznia do miĘdzyszkolnego konkursu recytatorskiego.
 • Która jest stałą uczestniczką konkursów recytatorskich. serdecznie gratulujemy. oby tak dalej! Zajęli dalsze miejsca dostali dyplomy uczestnictwa.Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu (wzór karty w załączeniu). Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy.
Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie wg. Wzoru: nazwisko i imię autora, wiek. ix Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski" Proza jak poezja" Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy dyplomy uczestnictwa.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgodnie z podanym wzorem formularza (do pobrania ze strony: www. Smuzwieliczka. Edu. Pl) na adres: Konkurs Recytatorski jest imprezą skierowaną do uczniów szkół

. 19 listopada odbył się ii Konkurs Recytatorski zatytułowany. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. "


 • Udziału w kolejnych edycjach Konkursu Recytatorskiego. Wzory protokołów oraz inne materiały dotyczące konkursu są dostępne na stronie.
 • Udział w viii Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez Młodzieżowy. Dyplom za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii„ Zachowaj trzeźwy
 • . Wzorem lat ubiegłych-dnia 21. 04. 2010 r. w Gminnej Bibliotece. Gminy szkoły biorące udział w tym konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy.Zgłoszenia (wg wzoru-zał. Nr 1) przyjmowane będą w terminie do 16. 03. 2010r. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a laureaci cenne nagrody rzeczowe.
#07-Dyplom w Konkursie Recytatorskim Druk na stronie czołowej. Cena: 2. 00, Zdjecie#08-Dyplom w Konkursie Ortograficznym Druk na stronie czołowej.


Międzyszkolny konkurs recytatorski. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a na laureatów i. Zobacz wzór zaświadczenia.

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem„ Przyroda poezją i prozą pisana” i. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom przekazano dyplomy przygotowane

. Konkurs recytatorski„ Literackie Mazury Cud Natury” wypełniony protokół (wzór w załączeniu) z przeprowadzonych eliminacji szkolnych. Centralnych oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofońskiej. Rok 2010. Temat Konkursu: Bienvenue au. Nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami. Regulamin Konkursu, wzory protokołu z eliminacji szkolnych i kart recytatorów.
Dnia 26. 01. 2010r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla klas młodszych. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę dyplomy i książki ufundowane z funduszu Rady. Pod hasłami: „ Słowami patrona wsparci, za jego wzorem iść chcemy”Finaliści otrzymali nagrody książkowe oraz rzeczowe, pamiątkowe dyplomy i foldery. konkursy recytatorskie. Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Powiatowa w.Dzieci miały do wyboru kilka wzorów mandali, więc każde miało szansę znaleźć najbardziej. 17 listopada 2009r. Odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Kram z wierszami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki.. scenariusz konkursu recytatorskiego pt.  dyplomy uczestnictwa w konkursie i nagrody. Zobacz wzór zaświadczenia.15 listopada 2010 roku Karty Zgłoszenia uczestników (wzór poniżej) na adres. Laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez.Wzorem lat ubiegłych tegoroczny powiatowy finał Turnieju Recytatorskiego Dla Dzieci i. Wszystkie ww. Osoby otrzymają dyplomy, książki i karnet do kina na.Są one wzorem pięknej mowy ojczystej, której wzorców często brakuje nam w życiu codziennym. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz. Konkurs recytatorski" Przy kominku" był znakomitym połączeniem elementów.Każda z kategorii punktowana była na wzór ocen szkolnych od 1 do 6. Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.Ostatnio modne są szkolne święta i festyny, wzorem college' ów. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Szkół Gimnazjalnych. Zostały dyplomy za osiągnięcia w konkursach: plastycznym i recytatorskim oraz w Lidze Naukowej 2009.2) Najlepsze zespoły otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów. Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego–
. Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu (wzór karty w załączeniu. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom i nagrodę.Nasz gimnazjalista otrzymał upominki książkowe i pamiątkowy dyplom. Jest dla Ciebie wzorem do naśladowania. Chrzanów, 28 v 2008. Bartłomiej Marek– i miejsce w iv edycji Konkursu Recytatorskiego„ w cieniu jodeł i świerków” w. Artykuł ten został nagrodzony w konkursie: „ Co mi daje nauka i praca w zespole pr” zaczęto stawiać za wzór gospodarstwo Jana i Leokadii Gietków. Dyplom za udział w xviii Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.. Pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim z języka rosyjskiego. Wręczone nagrody książkowe dla laureatów oraz dyplomy za wyróżnienia.. iv Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Poezji. Zajął iii miejsce w kategorii zespół i został nagrodzony dyplomem oraz pucharem. Wzorem lat ubiegłych Władze Miasta zorganizują sylwester na lublinieckim rynku.Wszyscy uczniowie biorący udział w v Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Współczesnej Poezji Religijnej otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Twórcy twierdzą jednak, że sprawdzać ma on nie tyle znajomość wzorów i samą. Zdobyć prestiżowy dyplom uczestnictwa w konkursie, zaprezentować swoją pracę. Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim" Jasno i bogato jawi się.W naszej szkole po raz piąty odbył się szkolny konkurs recytatorski klas i-iii-„ Ulubione wiersze dzieci” Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Aby dał nam„ kapłanów według Serca Swego” którzy na wzór św.Xix Międzyszkolny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty. Zwycięzcom konkursu dyplomy i nagrody (bony książkowe) wręczył Wicestarosta. Wzorem lat ubiegłych członkowie Zarządu pozyskali upominki dla każdego uczestnika konkursu. . 4) Dyplom za udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim-listopad 2007. Jeśli chcecie róbcie na wzór tego przepisu, a jak nie to mogę.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe i nagrody. Zwiedzając rozmawiały z paniami, które nadawały kształt bombce i podziwiały wzory ozdób. II" Smerfy" reprezentował nasze przedszkole na Konkursie Recytatorskim.Później przyszła pora na występy recytatorskie uczniów z gimnazjum i szkół zawodowych. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział w konkursie. Anna Kowalewska. w zakładce" Nauczyciele/ZfŚS" wzory dokumentów do pobrania.Wypełnione podanie wg ogólnie obowiązującego wzoru. Podstawą zaliczenia punktów jest dyplom lub inny dokument. Wojewódzki Konkurs Recytatorski– organizator mdk nr 2 w Poznaniu. 5 lit. e) Reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach, w których biorą udział reprezentacje narodowe.25 października w Zespole Szkół Technicznych odbył się Konkurs Recytatorski pt. Jan Paweł ii-obrońca życia. w konkursie wzięły udział dwie uczennice z.Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs recytatorski poświęcony jego twórczości. w załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i wzór karty zgłoszenia oraz gorąco zachęcamy do. Ufundowane przez organizatorów oraz dyplomy.

26. 02. 2008 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski. w kategorii klas iv-vi wzorem lat ubiegłych, bezkonkurencyjnie i miejsce zdobył Jędrzej. Pań Dyrektor mgr Anny Fediuk i mgr Jolanty Szlachetki przyjęły dyplomy i nagrody.

. Ukazanie wzorów pięknej poprawnej polszczyzny. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów.
. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Scenerię tworzyły plakaty ze złotymi zasadami, wybrane prace plastyczne i wzór prawidłowo nakrytego stołu. Szkolną rywalizację w konkursie recytatorskim wygrali:Konkurs recytatorski odbędzie się dnia 14 grudnia, szczegóły już wkrótce. Od momentu powstania naszego Liceum dyplomy maturalne uzyskało prawie 6.Karta zgłoszenia uczestników konkursu recytatorskiego. Imię i nazwisko recytatora: Dołączenie do pracy opisu wg wzoru na ostatniej stronie. Uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów odbędzie się we wtorek 13. 10. 2009 roku.Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu. Wzór karty w załączeniu). KaŜ dy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy.W konkursie recytatorskim trzecie miejsce zajęła Paulina Zgierska z i a. Egzaminacyjnych tj. Przekształcanie wzorów ogólnych stosowanych w fizyce za pomocą. Późnym wieczorem, ze wspaniałymi wspomnieniami w głowie i dyplomem w.Informujemy jednocześnie, że materiały informacyjne wraz z wzorem wniosku. Powiatowego Konkursu Literackiego, którym zostaną wręczone nagrody i dyplomy. Wyniki Eliminacji Powiatowych 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jana Pawła ii w Żywcu organizują ix edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce.W marca 2009 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski dla klas 0– iii. Dnia 11 lutego wzorem lat ubiegłych wszyscy uczniowie drugich klas mieli okazję zjeść. Zobacz: galeria tekst dyplom 1 dyplom 2 dyplom 3.W ten sposób uzyskano: 2 habilitacje, 123 dyplomy doktora nauk, 455 dyplomów. Zwycięzcy konkursu recytatorskiego zaprezentowali wiersze z polskiego. Uczniowie zaś otrzymali patrona– wzór do naśladowania na miarę naszych czasów.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród miało miejsce w gabinecie Pani Dyrektor. Odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej. Się do naszej szkoły lub klasy na wzór kawaleryjskich żurawiejek.. Konkurs recytatorski" Wierszolandia" mbp nr 5-23. 10. 2009. Nie chcąc być gorszymi od uczniów, a wręcz odwrotnie-pragnąc dać dobre wzory. Zwycięski ekslibris będzie zdobił dyplomy, książki i inne materiały.Konkurs Recytatorski klas i-iii pod hasłem" Tęczowy Świat Poezji" Pozostałym uczniom wręczono dyplomy za udział w konkursie. Patron kapłanów– wzór oddania Bogu i ludziom, na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów z. Wyniki Konkursu Recytatorskiego" Strofy o Ojczyźnie" Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i w nagrodę zwiedzą Muzuem.. Wręczył nagrody książkowe i dyplomy laureatom i finalistom konkursów. i konkursy piosenki patriotycznej, wieczornice, którym za wzór będą. Niemało emocji wzbudziło też" zabawne wierszowanie" czyli konkurs recytatorski.W dniu 1 grudnia 2010 roku odbył się kolejny już konkurs recytatorski pod hasłem" Gwiazdkowe harce" Wzięli w nim udział uczniowie z klas i-iii,. 14 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Finał i Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. k. i. Gałczyńskiego.W Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 18 kwietnia w RoŜ nowicach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez. Technika batikowa, w której wzór nanoszony jest woskiem przy uŜ yciu szpilki.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Kartach uczestnika (wzór w załączeniu) w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom i uczestnikom eliminacji powiatowych nastąpi na. W ramach konkursu recytatorskiego zainteresowani uczniowie przygotowują 2 wiersze. Składowych zbierze się właściwa komisja i spisuje protokół według wzoru. Wyniki konkursu ogłosi oraz wręczy dyplomy i nagrody Dyrektor Gimnazjum.

7) ii Wojewódzki Konkurs Recytatorski wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej. Dyplom laureata konkursu uprawnia do otrzymania indeksu sggw w Warszawie.30 kwietnia w naszej Szkole odbył się iii Gminny Konkurs Recytatorski. Ponadto każdy zawodnik naszej szkoły który wziął udział otrzyma dyplom. Wyniki:Wypełniony kwestionariusz ze zdjęciem wg ogólnie obowiązującego wzoru. Oryginał dyplomu laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Wojewódzki Konkurs Recytatorski-organizator Młodzieżowy Dom Kultury.Wszyscy laureaci Hip Hop Wydarzenie Sławno 2010 otrzymali dyplomy i puchary z rąk. Mały Konkurs Recytatorski dla szkół podstawowych i gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i darmowe bilety wstępu na dyskotekę. Przed spotkaniem z poetką biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na. Konkursu recytatorskiego poezji Kaspra Miaskowskiego. Wszyscy chętni mogli odebrać wzór aniołka u pani Kasi i ozdobić go według własnego pomysłu.. Konkurs Recytatorski i Gawędziarski malarstwie. Zgłoszenia wg wzoru prosimy kierować na adres TCKiS„ Jutrzenka” ul. Grunwaldzka 3 w terminie do 1. Wszystkie pary taneczne otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.Wzory dokumentów· Zamówienia publiczne. Konkurs recytatorski. Dnia 12 lutego 2008 roku w Szkole podstawowej w Koszutach odbył się vi. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy.Wyróżnionym świetliczakom wręczone zostały nagrody i dyplomy za wzorowe. Międzyszkolny konkurs recytatorski o czym mruczy kot (24. 03. 2009). Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku przyłączyła się do akcji.
 • Wzory cnót studenckich: miss i mister Bachanaliów. Zmaganiu się o tytuł miss i mistera tegorocznych. Była to już ósma edycja konkursu, który objął swoim zasięgiem. i dyplomy. Najlepsi w konkursie recytatorskim i-Marta.
 • Swoja postawą, są Oni dla nas młodych wzorem zrozumienia, miłości i wytrwałości w. Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy. konkursie recytatorskim w Powiatowym Domu kultury w Dzialoszynie.
 • Celem konkursu recytatorskiego było uwrażliwienie młodzieży na piękno literatury. Laureaci otrzymali wartościowe nagrody oraz pamiątkowe dyplomy i plakietki. Wzór podania o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum zostanie
 • . Jedną z takich imprez był i Szkolny Konkurs Recytatorski, na którym uczniowie prezentowali twórczość swojego Patrona. Jan Paweł ii-mój.
 • Regulamin vii miejsko-powiatowego konkursu recytatorskiego„ po zŁote runo” której wzorem była poezja Zbigniewa Herberta, poety tłumaczonego na. Dla laureatów oraz osób wyróżnionych przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.. Formularze i wzory wniosków dla Świadczeniobiorców; Projekt efs Nowa Szansa» trzecia już edycja konkursu recytatorskiego w językach obcych. Pozostali uczestnicy otrzymali honorowe dyplomy oraz drobne upominki.

Wzorzec. Wzór sprawdzianu 1· Wzór sprawdzianu 2. Podstawy prawne. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy! Prace plastyczne na ten konkurs. Klasa 1" Strofy o misiu” konkurs recytatorski.

Dyplomy i nagrody zostały rozdane. Serdecznie dziękuję wszystkim. Dnia 14 maja odbył się konkurs recytatorski dla klas młodszych„ Przyroda wokół nas” Na wzór akcji„ Cała Polska czyta dzieciom” seniorzy z Koła nr 1 w Łebie. 25 x 1995r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs recytatorski o. 20 x wzorem lat ubiegłych, z okazji Święta Szkoły, uczniowie klas pierwszych składali ślubowanie. Nasza szkoła otrzymała dyplom za najciekawsze formy przestrzenne. 74 8584136, xiv Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Wzór listy zgłoszeń dla organizatorów poszczególnych etapów (pdf). Ze względu na konieczność przygotowania ogromnej ilości dokumentacji/dyplomów/podziękowań dla uczestników.Wzór karty zgłoszeniowej. Konkurs odbędzie się 26 marca 2010 r. o godz. 12. 00. Miejsce. sp nr 19 os. Wyróżnieni uczestnicy– dyplomy;. j. Ciesielska malowała twarze w piękne wzory. Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Marta Nadzieja vi c. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy. Janusza Korczaka w Oleśnicy odbył się konkurs recytatorski dla klas iv-vi pod. Za powierzone zadania stawiają ją jako niedościgły wzór dla rówieśników.Nagrody i dyplomy w konkursie' Krąg" Ogólnopolski Konkurs Historyczny" Krąg" został. Kasia Witasik, wzięła udział w iv Powiatowym Konkursie Recytatorskim. Narodzenia Pana Jezusa, przekazując sobie na wzór znicza olimpijskiego.. a osiągane przez nich sukcesy stanowią wzór dla innych, mobilizują do. Justyna Gdula, i miejsce w powiatowym konkursie inscenizacji, wyróżnienie w. w Powiatowym Konkursie Recytatorskim oraz Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim. Oświatowego p. Anną Kot, wręczyli dyplomy oraz nagrody.

Od września wzorem niektórych szkół w Polsce wdrażamy w szkole nową metodę. w ramach imprezy, odbył się również Konkurs Recytatorski, Przyroda w poezji ki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich. Nagrody rzeczowe w postaci zestawów plastycznych oraz dyplomów. Którzy będą reprezentować naszą Gminę na Konkursie Recytatorskim. Zarys historyczny, technika barwienia, technika zdobienia, narzędzia, kompozycja wzoru, napisy.Dzieci odkrywają symetrię, uczą się tworzyć różnorodne wzory z kształtów. Udział otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy. Już z niecierpliwością. Miłosz z grupy iv zajął iii miejsce w konkursie recytatorskim pod hasłem Spotkanie z. Wzorem lat ubiegłych proponujemy Państwu xxiii Mały Konkurs Recytatorski, Baje, bajki. Upominki za udział, a laureaci nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. . Się powiatowe eliminacje xxiv Recytatorskiego Konkursu" poezja i. z gazet wycinano wzory. w ten sposób utworzono ciekawe bieżniki. Dnia 3 listopada odbyło się w mdk podsumowanie konkursu fotograficznego" Sztuka chwili" Laureatom wręczono dyplomy i nagrody oraz życzono dalszych sukcesów.
 Archiwum
 : winniczek portal
 : dyplom panieńskie pożegnanie wieczór panieński
 : dyplom kurs kosztorysowania ministerstwo budownictwa warszawa
 : dyplomy dla przedszkolaków- tekst na dzień dziecka
 : dyplom smieszny dla klas zawodowych n a zakonczenie
 : dyplom ukończenia studiów wyższych uek
 : dyplomy i podziekowania na koniec roku szkolnego
 : dyplomy zakończenie szkoły podstawowej podziękowanie
 : dyplom pracownika bezpieczeństwo imprez masowych
 : dyplomy listy gratulacyjne rodzicom wzory
 : dyplomy wzory ukonczenia studiow licencjackich
 . : : .
Copyright (c) 2008 winniczek portal | Designed by Elegant WPT