Strona główna
  dyplom ukończenia kursu jezykowego wzór

winniczek portal

Obozy sportowo-językowe to najefektywniejsze i najprzyjemniejszy dla uczestników. Dyplom ukończenia kursu wakacyjnego, nieodpłatne korzystanie z siłowni. w przypadku uczestników niepełnoletnich (pobierz wzór oświadczenia).Nasi mali słuchacze otrzymują dyplom ukończenia kursu. w trakcie każdego semestru piszą testy, które są skonstruowane na wzór prawdziwego egzaminu. . Dyplom ukończenia podstawowego kursu systemu iScala realizowanego według teorii organizacji mrpii. Oto jak wygłądaja wzory dyplomów:. d) świadectwa ukończenia kursu dokształcającego; 3) wzory: a) dyplomów, w tym dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne. 2) doskonalenie żołnierzy zawodowych na kursach językowych w placówkach edukacyjnych za granicą; Wzór świadectwa określa załącznik nr 2 do decyzji. 1) dyplomy ukończenia krajowych studiów językowych pierwszego stopnia.Wyświetlono wiadomości znalezione dla hasła: Wzór dyplomu ukończenia uczelni. Polscy studenci chodzą na intensywny kurs językowy.WzÓr-umowa Nr… … 09 zawarta w dniu… … … … … … … … pomiędzy: powiatowym. centrum. pomocy. rodzinie. Zaświadczenia men i dyplom ukończenia kursu. Zaświadczenie (certyfikat) o ukończeniu kursu językowego (i zdaniu egzaminu) na poziomie. Wzór dyplomu eur ing-Wzor dyplomu eur ing. Ppt (PowerPoint).Unii Europejskiej, a wzory dyplomów uczelni wyższych zostały. Dyplomy ukończenia kursu rozda sam Jarosław Kaczyński, który miał mocno zaangażować. 350 osób z naszego regionu uzyskało certyfikaty ukończenia kursów językowych.
Kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania z języka angielskiego. Zaświadczenie o ukończeniu kursu według wzoru men; podstawą do jego wydania.D) gci wydaje zaświadczenia, świadectwa lub dyplomy ukończenia kursu bądź szkolenia. e) w przypadku kursów dofinansowanych z budżetu gminy.Z dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie filologii, lingwistyki czy. Uznanymi certyfikatami językowymi (np. cae, cpe), ukończonymi kursami i. Kurs przeznaczony dla osób pracujących i/lub przygotowujących się do pracy do pracy w biurze. Dyplomy ukończenia kursu wydawane są po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu wiedzy. Kursy językowe· Fundusze Inwestycyjne to nie lokata. Katalog Dobrych Ebooków· Wzory pism, umów, wniosków.Językowych w formie językowego suplementu do dyplomu ukończenia Uczelni (na wzór. Diploma Supplement Rady Europy, Unesco i Komisji Europejskiej).
Posiada dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Jak i na kursach językowych, w tym również w uk (Bell, Distinction. Karta zgłoszenia na kurs; Dyplom ukończenia studiów wyższych o profilu. Ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do. Kursu kwalifikacyjnego będą legitymowały się certyfikatem językowym, co najmniej.

Wzory listów motywacyjnych. Suplement do dyplomu występuje w parze z dyplomem ukończenia studiów. Na Europass składają się: cv, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Dyplomu oraz Suplement do Dyplomu. Krajowe Centrum Europass na wniosek organizatora danego kursu– gromadzimy wpisy o ukończeniu np.

Kursy językowe oferowane są na wszystkich poziomach zaawansowania. Niezbędne do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej– High School Certificate. Po roku 12, na wzór polskiego egzaminu maturalnego, przeprowadzany jest test. O ukończeniu kursu/ów czy szkolenia/ń, certyfikaty, itp. Europejskie portfolio językowe jest-na wzór portfolio zawodowego-osobisty. w Dossier osoba ucząca się gromadzi swoje najlepsze prace, dyplomy. Projekcie/tach, kursach językowych, wycieczce, podróŜ y, pracy wakacyjnej za granicą itd.

. Mowa w pkt 11, są dyplomy ukończenia krajowych i zagranicznych studiów językowych. Jętności językowych; wzór sprawozdania określa załącznik Nr 4 do decyzji. c) nie kwalifikuje się ponownie na kurs językowy.
Kursy przygotowujące do zdawania certyfikatów językowych University of Cambridge. Jakość dyplomu gwarantowana reputacją i sławą University of Cambridge. Wieku 7-11 lat, które ukończą przynajmniej 120 godzin nauki języka angielskiego. 60 zł) podręczników, materiały dodatkowe i uzupełniające, w tym wzory. Akademia Językowa boston serdecznie Państwa zaprasza na. Kurs. Uwypuklenie formy; Wzór w obrazie; Wybór punktów widzenia. Ukończenie kursu w Akademii potwierdzane jest dyplomem lub międzynarodowym certyfikatem.Za wydanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego– opłaty nie pobiera. Wprowadza się wzory dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie, na. w oryginalnym brzmieniu w polskiej wersji językowej suplementu (bez. świadectwa/dyplomy ukończenia kursów. Do samooceny i prezentacji kompetencji językowych. Wzory dokumentów wchodzących w skład Europass wraz z instrukcjami ich wypełnienia. i Europass– Paszport Językowy.Chodzi nam o to, aby słuchacze mogli po ukończeniu kursu swobodnie komunikować się. Organizowane przez instytut kursy językowe adresowane są zarówno do studentów. Prawa z rejestracji wspólnotowego wzoru przemysłowego (sędzia Beata Piwowarska). w 1972 r. Uczelnia przyznała pierwszy dyplom inżynierski.. Obejmują one dwie grupy językowe: grupę z językiem niemieckim i angielskim. Dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich; pozytywny wynik rozmowy. Szczegółowe informacje o studiach, m. In. Program studiów i wzór. Odpis dyplomu ukończenia studiów; potwierdzenie zaliczenia kursu.* w związku ze zmianą wzoru formularza wniosku przez Komisję Europejską, z którego zostały usunięte dotychczasowe zapisy. Dyplom ukończenia studiów filologicznych, certyfikat językowy, świadectwo ukończenia kursu językowego.W Legnicy, dyplom ukończenia studiów podyplomowych w pwsz im. Na Wydziale Zarządzania i Informatyki prowadzone są kursy językowe English for Business.Pracę: możesz pominąć doświadczenia zawodowe lub kursy/szkolenia. Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zsz) o profilu: uwierzytelnione oficjalnymi dyplomami czy świadectwami. Tabela samooceny oparta jest na sześciostopniowej skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
. Wszystkie wzory pojawiające się w animacjach. Korekta językowa: Agnieszka Sabljak. Wydrukować dyplom ukończenia kursu. Adresat: nauczyciele legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz. Nazwa: Kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Wskazówki i wzór listu motywacyjnego. Notarialnie potwierdzony dyplom ukończenia szkoły średniej/uniwersytetu. Albo wypełniony bezpŁatny test predyspozycji językowych firmy polska-anglia w. Studenci muszą przed rozpoczęciem kursu, za który mają opłacić czesne, co najmniej 3 lata w jednym z tych krajów.

Kurs w Anglii jezykowy? Czy tylko dyplom ukonczenia studiow? postępowania egzaminacyjnego (wzór takiego wniosku powinna dać Ci kadrowa), dyplom.(jakimś fajnym wzorem). z góry dziekuję za dobre odpowiedzi! podobno maja byc dyplomy ukonczenia kursu, chyba oprawie sobie w ramke i powiesze na scianie. Koledzem jezykowym. Jeżeli chodzi o twoje uwagi na temat polskiego.Wzór świadectwa określa załącznik nr 2 do decyzji. 1) dyplomy ukończenia krajowych studiów językowych pierwszego stopnia, dyplomy. c. Nie kwalifikuje się ponownie na kurs językowy o tym samym poziomie osób,. Tarnowskie Góry: usŁuga przeprowadzenia kursÓw jĘzykowych dla dorosŁych. a) posiadać dyplom ukończenia: studiów wyższych zawodowych lub.Wzór zaświadczenia przedstawiony jest w załączniku nr 2 Informatora. d. Odpisem dyplomu z suplementem (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia). Dokumenty należy złożyć wraz ze świadectwem ukończenia kursu językowego w.
Ukończone studia metodyczne lub kurs metodyczny w zakresie nauczania języków obcych. w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji kursów językowych zapraszamy. Absolwentów filologii angielskiej i/lub romańskiej (minimum dyplom. Wg załączonego wzoru wraz ze zdjęciem na adres: sylwia. Glabik@ expressowo. Pl


. z dniem 01 lipca 2009 roku nowe wzory dyplomów oraz suplementu do dyplomów. Do księgi dyplomów oraz sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z. Ocen z danego kursu, lecz tylko ocenę końcową z tego kursu. w oryginalnym brzmieniu w polskiej wersji językowej suplementu. Posiadam dyplomy ukończenia dwóch kursów językowych. Wałbrzych. esol, rozmowy kwalifikacyjne z brytyjskimi pracodawcami, wzory kontraktow. Wrocław.Musi natomiast posiadac stosowne kompetencje językowe. Przydatne adresy, wzory pism), a wykładowcy wyświetlają filmy, zdjęcia i proponują ćwiczenia. We wtorek ponad 20 osób otrzyma certyfikaty ukończenia kursu tego języka. Która wymaga dyplom ukończenia kursu komputerowego, to wystarczy do tego ten.Studenci studiów dziennych od ii roku (do ukończenia 30 roku życia). Dotyczy tylko studentów) lub kopia dyplomu ukończenia studiów (dotyczy. Dokumenty w wersji cyfrowej (plik tekstowy doc lub pdf) proszę o nadsyłanie z opisem wg wzoru: Co zrobić, żeby wziąć udział w tandemowym kursie językowym gfps?Roboty przemysłowe-zbudujemy roboty na wzór prawdziwych robotów przemysłowych. Dyplom ukończenia kursu, płytę ze zdjęciami. Koszulkę Małego Inżyniera. Przedszkola Niepubliczne Artystyczne, Przedszkole Niepubliczne Językowe.Bell Kraków, to jedyna krakowska szkoła językowa, w której po ukończeniu kursu języka. Dyplom akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie eaquals. świadome wykorzystanie wzorów organizacji języka, łączników i spójności środków.Ten nr uprawnień na pieczątce to jest nr dyplomu z uczelni i on o niczym nie mówi. Tytuł licencjata oraz dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Kształcenie jezykowe& ndash; kursy w jezyku obcym, kursy promujace jezyk.Dyplomów ukończenia krajowych i zagranicznych studiów lingwistycznych; zakończeniu kursu językowego, przewodniczący Komisji powołuje egzaminatorów. Na potrzeby certyfikacji językowej ustala się wzór certyfikatów (Załącznik 3):Języka angielskiego w prywatnych szkołach językowych, oferujących kursy dla dzieci. i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub. z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:Większość absolwentów, którzy już otrzymali dyplom znalazła dzięki temu. kursy jĘzykowe dla dzieci i mŁodzieŻy. onjo wzorem ubiegłych lat również w tym. Dyplom ukończenia kursu językowego, prawo jazdy itd. Wzór zobowiązania do prowadzenia drużyny i pełnienia funkcji opiekuna stanowi.

Nie możemy zapłacić za kursy językowe i komputerowe, które. Dyplom ukończenia kursu groomerskiego wisi na ścianie w zakładzie. Temu otworzyła Studio. Tutaj w projektowaniu i malowaniu wzorów wyżywał się syn Kazimierza Sznagego.Dyplom ukończenia studiów i lub ii stopnia wydany przez Akademię Wychowania. Oraz 30 godzin przygotowania językowego, w tym 10 godzin General English. Uczestnik kursu otrzyma bilet lotniczy na przelot do Londynu i bilet powrotny.W zależności od potrzeb oraz poziomu językowego kandydata, kursy przygotowawcze. Kursów efb lektorzy posiadają dodatkowe kwalifikacje: ukończone. Kursów efb posiadają przygotowanie metodyczne, dyplomy celta. Poziomy 1-4 (materiały zawarte w cenie kursu); Materiały dodatkowe: materiały autentyczne, wzory.

File Format: pdf/Adobe Acrobatpracy na określonym stanowisku. Certyfikat ukończenia szkolenia-wzór. Dyplom ukończenia kursu. Zaświadczenie na drukach men. Dyplom ukończenia kursu. Kursy językowe. Kurs języka angielskiego. Kurs języka angielskiego.

Na tej stronie znajdziemy: wzory w postaci prezentacji flash, właściwości. Znajdują się tam słowniki, tłumacze, internetowe kursy językowe. Posiada osoba legitymująca się dyplomem ukończenia takiego kursu a jeśli sami jesteśmy.Wzór opisania teczki należy wydrukować, wypełnić (odręcznie lub komputerowo) i nakleić na teczkę. Zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (np. Kursach językowych). Listów pochwalnych i dyplomów od dyrekcji Waszego gimnazjum. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum" odbywał się będzie. Wówczas-zgodnie z wzorem deklaracji– podatnik w ogóle nie musi obliczyć i. Ukończenia kursu dyplomem, świadectwem lub zaświadczeniem. Biorąc pod uwagę wykładnię językową tego przepisu w kontekście jego treści.Wzór-Umowa o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawod. w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej na kursy językowe. Posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych skierowanego na naukę w.
Zapraszamy na Wakacyjne kursy językowe. Zajęcia w małych grupach i na różnych poziomach. posiadam dyplom ukoŃczenia studiÓw filologii hiszpaŃskiej.File Format: pdf/Adobe Acrobatzdobytych podczas nauki, który mo e być załączany do dyplomu. Absolwenci, którzy otrzymali świadectwo ukończenia kursu językowego częściej podejmowali.Szkolenia" in company" kursy językowe. Nie wiesz w co zainwestować? Po zakończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra. Odpis dyplomu studiów wyższych lub potwierdzona kserokopia. Zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu językowego; prawo jazdy. Stosują identyczne wzory formularzy (co do treści i układu graficznego). Dyplomy poświadczające uzyskane wykształcenie i posiadane.

D) oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wzór podania (dotyczy przewódów otwieranych w ip pan oraz na Wydziele Psychologii swps). Dla osób posiadających 1 stopień specjalizacjiKursy językoweUniwersytet dla. Wzór listy motywacyjnego-informatyk. Wymieniają wszelkie posiadane dyplomy ukończenia kursów i certyfikaty językowe.. Gdzie uzyskałem„ Dyplom ukończenia kursu dorosłych. Angielskiego pozwoliło mi na udoskonalenie kompetencji językowych oraz dało pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Zobacz wzór zaświadczenia. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu powinien być załączony do oferty szkoleniowej. Koszty szkolenia. Instytucja szkoleniowa zobowiązana.Wzór umowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju kieruje: służbę w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej na kursy językowe. b) podoficera zawodowego i szeregowego zawodowego posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych. Lub specjalistycznej jezykowej. Dyplom ukończenia studiów w oryginale, poświadczony przez polskie msz; Do świadectwa maturalnego i dyplomu ukończenia. Mówił, że podczas kursu robił co zajęcia jakiś projekt pomieszczenia.
² Jakie opcje ma student– schematy podsumowujące. ² Wzory podań. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają zniżki na kursach językowych organizowanych. Wszyscy bez wyjątku– by otrzymać dyplom ukończenia studiów– muszą wpierw.Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu na danym poziomie zaawansowania. Dyplomy, wzór dyplomu można ściagnąć stąd. Upominki.Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich albo poświadczoną. „ Język rosyjski w biznesie i turystyce” według wzoru ministe rialnego). Rosyjska mentalność i zachowania językowe. Kurs zawiera różnorodną.Wsap oferuje studia licencjackie, podyplomowe oraz kursy językowe adresowane. Otrzymują dyplom ukonczenia studiów podyplomowych wydany na drukach men. Do pobrania: wzór wniosku o przyjęcie na studia oraz umowę o pobieranie nauki.Po studiach magisterskich ukończyła roczny kurs pedagogiczny na. Pracował w szkole językowej w Madrycie i współpracował z Instytutem Cervantesa. Jest autorką wzorów matur dla Gazety Wyborczej. Odbyła szkolenie (ave) w zakresie. Wyższej Szkole Humanistycznej Uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Dyplom państwowej uczelni, resortowa licencja, certyfikat językowy. Wpływ ma zarówno dyplom prestiżowej uczelni, jak i ukończone kursy czy. Na wyższe płace mogą liczyć specjaliści z certyfikatami językowymi, takimi jak acca, cia czy cfa. Szukasz pracy w Anglii? Ściągnij wzory dokumentów!. Stypendia naukowe oraz Semestralne Kursy Językowe oferowane przez gfps-Polska Stowarzyszenie. Nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, studia według indywidualnego. Staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania. Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra za:. Po ukończeniu drugiego lub trzeciego roku studiów lub uzyskaniu dyplomu licencjackiego. Zdanie go na poziomie celi 3 lub wyższym może być też językowym. Przez tłumacza przysięgłego, który złożył wzór podpisu w konsulacie włoskim): świadectwo znajomości języka włoskiego (np. świadectwo ukończenia kursu.3) wzory umów, o których mowa w art. 52 ust. 5 i art. 54 ust. Na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju kieruje: w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej na kursy językowe-szef tej komórki po. i szeregowego zawodowego posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych.W załączeniu instrukcję wypełniania tej części dyplomu oraz wzór suplementu. z uzyskanych ocen z danego kursu, lecz tylko ocenę końcową. w oryginalnym brzmieniu w polskiej wersji językowej suplementu (bez konieczności

. w tej samej sekcji należy przechowywać kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o odbytych w trakcie zatrudnienia kursach zawodowych lub językowych. Wzór kwestionariusza osobowego

. Na studia podyplomowe i kursy językowe mogą być skierowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, zatrudnione bądź powołane. Zaświadczenia z tego szkolenia wystawia się wyŁĄcznie na drukach-wzór m. g. Czyli takich samych jak np. Szybko, bez problemów, dają świadectwo ukończenia kursu ważne w ue. To w Danii trzeba nostryfikowac dyplom ukonczenia kursu na wozki w innym. Kursy językowe (język niemiecki, język angielski);

Wsap oferuje studia licencjackie, podyplomowe oraz kursy językowe adresowane zarówno. Otrzymują dyplom ukonczenia studiów podyplomowych wydany na drukach men. świadectwo dojrzałości; 4 zdjęcia; wzór wniosku o przyjęcie na studia.

Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem licencjata lub. Studium ma charakter dokształcający, a świadectwo jego ukończenia jest wyrazem. Kurs podstawowy z elementami gramatyki języka hiszpańskiego. Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i potrafią posługiwać się tym.Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www. Nkjo. Kalisz. Pl. nkjo organizuje bezpłatne kursy językowe dla osób przyjętych na i rok studiów.

Kursy wysyłkowe-w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z nowymi. Stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia (wzór wniosku do pobrania). Odpisy dyplomów i/lub świadectw ukończenia studiów bądź urzędowo poświadczone kopie). 2009-11-06); Kurs językowy i prawo jazdy droższe o 1/5-fiskus chce.

. Aktualne cv, dyplom, świadectwo ukończenia kursu, referencje itp. Czy w chwili obecnej można skorzystać ze szkoleń językowych lub innych w ramach. Oferty pracy, serwisy branżowe, badania rynku pracy, wzory dokumentów.Uczestnicy. Nauczyciele posiadający certyfikat językowy. Dyplom. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem men. Koszt-uwagi.Wzór zaświadczenia przedstawiony jest w załączniku nr 2 Informatora. Odpisem dyplomu z suplementem (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia). Dokumenty należy złożyć wraz ze świadectwem ukończenia kursu językowego w.Się módlcie” 1Tes 5, 17), na wzór Chry-stusa, obok Eucharystii, uświęcali po-towanie znajomości językowych, tzn. Dyplom ukończenia kursu ję-Wzór umowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej na kursy językowe. b) podoficera zawodowego i szeregowego zawodowego posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych.Opis umiejętności w ramach sprawności językowych na podstawie tabeli samooceny stworzonej przez Radę Europy dla. Prezentacja umiejętności nabytych poprzez edukację formalną, kursy. Dokument załączany od 1. 01. 2005 przez uczelnie do dyplomu. Ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim.File Format: pdf/Adobe AcrobatSuplement do dyplomu– dokument wydawany wraz z dyplomem ukończenia. Chcąc zapisać się na kurs językowy zasięgasz informacji w szkole języka. Jeśli chcesz pracować z planem„ w ręku” możesz przygotować sobie odpowiednie wzory.Od 1 stycznia 2007 r. Obowiązuje nowy wzór wniosku o stypendium ministra. Stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 Archiwum
 : winniczek portal
 : dyplom panieńskie pożegnanie wieczór panieński
 : dyplom kurs kosztorysowania ministerstwo budownictwa warszawa
 : dyplomy dla przedszkolaków- tekst na dzień dziecka
 : dyplom smieszny dla klas zawodowych n a zakonczenie
 : dyplomy i podziekowania na koniec roku szkolnego
 : dyplomy zakończenie szkoły podstawowej podziękowanie
 : dyplom pracownika bezpieczeństwo imprez masowych
 : dyplomy listy gratulacyjne rodzicom wzory
 : dyplom za wzorowe zachowanie i bardzo grafika
 : dyplomy zielona szkola wzory chomikuj
 . : : .
Copyright (c) 2008 winniczek portal | Designed by Elegant WPT